Pokémon Songs

Avatar

Pokémon, Złap je wszystkie!


Pokémon 2.B.A Master
Pokémon, Złap je wszystkie!
Language: Polish
Country: Poland
01 - G³ówny Temat Pokémon
Pokémon Theme

02 - Bêdê Mistrzem
2.B.A Master

03 - Viridian City

04 - Sektery Pokemon?
What Kind of Pokémon Are You?

05 - Ty i Ja
My Best Friends

06 - Wszystko Siê Zmienia
Everything Changes

07 - Nadszed³ Czas
The Time Has Come (Pikachu's Goodbye)

08 - Pokémon (Dance Mix)

09  - Zespó³ R
Double Trouble (Team Rocket)

10 - Na Zawsze Razem
Together Forever

11 - Temat Misty
Misty's Song

12 - Pokérap

13 - Mo¿esz Wszystko
You Can Do It (If You Really Try)

No comments:

Post a Comment